Skip Navigation LinksHome Privacy

Sturen op marge

Precies zien wat de brutomargebijdrage is van verschillende artikelgroepen

meer rendement in de groothandel

Volle tafels

Sturen naar optimale bezetting van zitplaatsen in je restaurant

meer rendement in de horeca

Meer omzet

De gemiddelde besteding per klant verhogen

meer rendement in de winkel

Verbeter je resultaat

• je eigen dashboard
• wij sluiten je aan

meer rendement in je bedrijf

Privacy Statement

Visionplanner Online B.V. acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website essentieel. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Visionplanner Online B.V. houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Visionplanner Online B.V.. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Klikgedrag

Op de website van Visionplanner Online B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina's. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan Visionplanner Online B.V. de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan Visionplanner Online B.V. haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van haar klanten.

Gebruik van cookies

Visionplanner Online B.V. maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Visionplanner Online B.V. maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de website van Visionplanner Online B.V. gemakkelijker voor u te maken. Daarnaast maakt Visionplanner Online B.V. gebruik van een cookie die onze website herkent als u de site nogmaals bezoekt. Met behulp van dit cookie kan de site speciaal op u worden ingesteld. Het is een hulpmiddel om het gebruik van de site verder voor u te veraangenamen. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Links naar andere sites

Op de website van Visionplanner Online B.V. zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Visionplanner Online B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Wijzigingen

Visionplanner Online B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.